Burgunder
BEER VAN OLDEN GRUND 

Brouwhuus

Et Burgunder Brouwhuus is geboaren uut leevde. Vöär beer, dat muttet wy der wal by
seggen. En dan meynet wy ouk echt beer.
Nich van dat slappe slöäterpils wat y oaveral van de tap kryget, mär bündig wark wåras y
de fytse teagenan künnet setten.
brouwerij twente


Ooit was der in Noordwest-Europa ne ryke brouwkultuur. Yder dörpken had wal wat
brouwerykes. Dee warren mangs stichted döär weaduwen dee as toch inkumsten
musten hebben, as öären kearl döär de bulle greapen was. Of gewoan ümdat
döärkoaked water med en smaaksken (en wat kracht) gesunder was as den drek uut de
todderige dorpspütte vul med seekdes.
brouwerij twente


Töt gröätere brouwers up de centen güngen kyken. Steyds minder bestanddeylen,
rappere produkty… Et wör vöärdeyliger üm de groute pilseners te verhandelen, as selv te
brouwen. De dikke beers rakeden vergeaten. brouwerij twente


Et Burgunder Brouwhuus wil dee olde beers weaderümme halen. De smaak van de
sassen up tåfel en in et glas. Verbinding med et verleyden!
Brouwerij Brouwerij brouwerij twente brouwerij twente